Akvizice ...

Akvizice ...

Je pravda, že ve většině menších firem chtějí od (všech) obchodníků jediné - aby bylo "dost" zakázek. V okamžiku, kdy má firma rozumné postavení na trhu a dostatek stávajících zákazníků, stává se z obchodních činností rutina vytváření nabídek (většinou formou zoufalé ad-hoc improvizace, kdy obchodník obvykle netuší, na základě čeho by měl nabídku formulovat, tak pracuje pouze s cenou a to tak, že směrem dolů … na toto téma bude jiná úvaha).

Téměř žádná (menší) firma nerespektuje klíčové doporučení ke "Zkvalitňování zákaznického portfolia".

Ale dejme tomu, že jste větší firma a jako vrcholové vedení alespoň tušíte, že by bylo dobré akvizici "řídit". Vždyť kdo vytvořil ten robustní základ stávajících zákazníků? Taky víte, že jste postupovali většinou intuitivně. Ale je otázka, jestli většinou nepříliš komplexně vyškolení zaměstnanci budou mít při svém "nepříliš komplexním" přístupu výsledky, které odpovídají … čemu? Ne - vůbec nejde o to, co jim platíte. Jde o reálné potřeby firmy. Jde o to, jestli potřebujete nové zákazníky nebo ne … a jaké.

Proto jsme si připravili ekonomickou analýzu "výkonnosti akvizice". A rádi ji s vámi prodiskutujeme.


;