Business Process Management

Jak uplatnit v řízení organizací zdravý rozum

Procesní oblast

Skupina činností, které tvoří logický celek.

Procesní tým

Pracovníci, kteří většinu své kapacity využívají pro činnosti jedné procesní oblasti.

Procesní analýza

Vyhodnocuje účinnost aktuálního uspořádání povinností a činností + způsobilost lidí. Hledá úzká míst a navrhuje nové verze procesního modelu.

Vlastník procesní oblasti

Zodpovídá za trvalý rozvoj činností a dovedností procesního týmu

Procesní model

Základní nástroj definující vazby (strukturu), vstupy a výstupy, povinnosti a postupy.


Pochybnosti a zkušenosti

Řízení materiálového toku

Jak se nám podařilo ochočit sezónní křivku a využít časový normativ stavu zásob. Nejzajímavější projekt ve firmě DF Partner.

Je nebo není procesní přístup jenom marketingový trik poradenských firem?

Tak to je těžké ...

;