Práce s informacemi

Způsoby spolupráce

Mluvíme o způsobu práce informačního pracovníka. 

;