Elektronická pošta

Elektronická pošta

Jak se tak člověk snaží vysvětlit, v čem a za jakých podmínek přinášejí informační technologie konkurenční výhody, setkává se se zajímavými názory. Např. že e-mail je mrtvý. Inu ... samozřejmě je pravda, že elektronickou poštu používáme v naprosté většině případů zcela nesprávně. Není důvod pochybovat o tom, že trvalý obsah nemá ve zprávách co dělat. Ovšem je nasnadě odpověď na otázku, jestli za to, že do e-mail-ů píšeme slohové práce, může daná technologie.

Ale je minimálně empirický důvod pochybovat o tom, že pouze změna technologie nám pomůže. Je jisté, že architekt seznamů SharePoint-u ví, že je naprosto a zcela nesmyslné přidávat k položkám přílohy. Přesto si zřejmě někteří dinosauři vynutili, aby to možné bylo. Když se podíváme na obsah obvyklé výměny informací pomocí chatu, je situace výrazně horší než u mailu, protože obsah je pořád stejný, jenom lidé čekají na to, až protistrana naťuká, co jí leží na srdci.

Jednoznačně platí, že klíčovým faktorem jsou dovednosti lidí. A k tomu je jednoznačně nutné správné nastavení používaných systémů a rozvoj dovedností. Jsem si zcela jistý, že e-mail mrtvý není, jenom je potřeba jej správně používat. A je pravda, že většina uživatelů nemá ani správnou představu o tom, co by měla od svého komunikačního systému požadovat. Možná proto stačí spoustě menších firem mail u poskytovatele webhostingu, proto považují IMAP za vyhovující.

Proto dá tolik práce vysvětlit, k čemu jsou moderní komplexní komunikační systémy, jako třeba Office 365. Jakou funkčnost potřebují uživatelé ... a jakou správce, aby mohl efektivně prosadit žádoucí pracovní postupy.

Popravdě ... možná úplně nejdřív je potřeba vyjasnit, jaké jsou žádoucí pracovní postupy, jaká má být ve firmě organizace práce, jak nastavené povinnosti ... a naučit se vymáhat dodržování pravidel. Samozřejmě i s tím mohou informační technologie pomoci, ale to už je jiné téma.


;