MS certifikace

MS certifikace

Splněním dvou certifikací (viz dříve) jsme se dostali na trošku vyšší kvalifikaci. Rád kohokoli přesvědčím, že to není jenom cár papíru.


;