SharePoint Saturday Brno 2017

SharePoint Saturday Brno 2017

Podstata myšlenky je "odstranit interní poštu". Tedy takovou offline komunikaci, která obvykle není zpracována korektně. V podstatě šlo o to, převést tu část zpráv, které obsahují informace vztahující se k zadávání a koordinaci práce. Tedy úkoly. A je jisté, že většinou neumíme ani zadávat, ani sledovat plnění úkolů korektně. Samozřejmě, že nelze zrušit elektronickou poštu. Dnes pravděpodobně většina externí komunikace probíhá mailem. Takže ti lidé, kteří mají číst (kterým má být doručování) externí zprávy, rozhodně mají pracovat s e-mailem.

Rozhodně platí, že úkoly do zpráv elektronické pošty nepatří. Hlavním důvodem je nutnost mít možnost sledovat zadané úkoly - aby veškeré požadavky na každého spolupracovníka byly zcela transparentní. Rozhodně platí, že uživatelům je nutno vysvětlit a pomoci jim, jak mají s jednotlivými typy zpráv pracovat. Ale když nic jiného, tak je potřeba velmi obezřetně nasazovat nástroje přímé komunikace (Skype apod.), které téměř jistě budou mít ještě větší potenciál ve smyslu vyrušování.

Připravíme pár námětů, jak se s tímto tématem vypořádat.


;