Maximální využití O365

Analýza

Zorientujeme se v tom, co a jak děláte.

Zpřístupnění

Vytvoříme tenant a zprovozníme služby. Vytvoříme účty a schránky a přeneseme … co bude rozumné.

Nastavení

Začínáme od minimálních práv a nároků. Pečlivě ověřujeme, co skutečně funguje. Intenzívně hledáme optimum. Studujeme best-practices.

Dovednosti

Systematicky se zabýváme tím, co jak děláte. Společně s vámi hledáme možnosti, jak to jde lépe. Žádná obecná školení, pouze užitečná konkrétní řešení. Aktivně podporujeme zvyšování produktivity.

Adopce (rozvoj)

Svět i firmy se mění. Proto soustavně optimalizujeme nastavení a struktury, rozvíjíme funkčnost a dovednosti. Díky tomu budeme potenciál využívat stále lépe a lépe. Vaše práce bude stále efektivnějí.

Podpora

Aktivně pečujeme o uživatele a jejich potřeby. Sdílíme nejen interní zkušenosti. Dbáme na prevenci.                                                                                                     


Proč přejít?

Office 365 zdaleka není jen Word, Excel a Outlook. Je to především Exchange a SharePoint. A platforma, která pomůže zvládat nové požadavky na organizaci a podporu spolupráce. Prostředí, které umožňuje pracovní postupy, které jinak nejsou možné.

Rádi vám všechno vysvětlíme a ukážeme. Jsou tam věci, které běžného správce IT asi neosloví … ale my věříme, že s pomocí Flow, PowerApps a dalších funkcí můžeme zásadně zvýšit výkon při zpracování informací. Jestli máte chuť, můžete si přečíst případovou studii změny firemní komunikace. Reálný projekt reálného klienta na jeho reálné potřeby (byť poněkud příliš polopatický). 

;